milieu, maatschappij en goed bestuur

ESG

Achter ESG schuilt de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Deze Europese richtlijn gaat veel verder dan duurzaamheid. Hoe je je bedrijfsvoering organiseert, heeft een invloed op milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG). Vanaf 2024 worden alle grote bedrijven dus verplicht om helder te communiceren over de effecten van hun bedrijfsactiviteiten op de leefomgeving, de samenleving en de onderneming.

Heeft Van Moer een ESG-strategie nodig? Ons antwoord daarop is volmondig ‘ja’. Hoewel het voor ons nog niet formeel verplicht is om een ESG-rapport op te stellen, zijn we er al intensief mee bezig. Om een evenwicht te creëren tussen financiële resultaten, transparantie, sociale betrokkenheid en milieubewustzijn nemen we immers graag het voortouw.

Voor een betere wereld

Onze ESG rapportage wordt een transparante voorstelling van onze toekomstbestendige bedrijfsvoering. Van onze milieu- en sociale verantwoordelijkheden, zeg maar. En dat moet gewoon goed zitten. Want door een sterke positie in te nemen over onze ESG- en duurzaamheidsverantwoordelijkheid en ze ook in de praktijk uit te dragen, bouwen we mee aan een betere wereld.

We laten onze partners en klanten heel letterlijk zien hoe wij anders zijn. We tonen dat we héél véél belang hechten aan elementen zoals energieverbruik, klimaat, gezondheid & veiligheid, beschikbaarheid van grondstoffen en goed bestuur. Kortom, we zijn professionals die niet stoppen tot de duurzaamheidsgrens weer dat beetje verder gelegd is.

Vraag jouw documentatie aan Onze industrieën

Ook nood aan
bedrijfskleding op maat?

Contacteer ons en we zien elkaar snel!